Praktijk informatie.

Ergotherapie richt zich op het oplossen van praktische problemen die veroorzaakt worden door een aandoening, ziekte, beperking of ouderdoms-klachten. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart in het dagelijks leven. Het doel van ergotherapie is zo zelfstandig mogelijk te functioneren bij dagelijkse activiteiten in uw woon-, werk- en leefomgeving.

Mevrouw Pieterssen is 58 jaar en heeft reuma. Door haar ziekte wordt het voor haar steeds moeilijker om de kleine knoopjes van haar blouse dicht te krijgen. De ergotherapeut zoekt samen met mevrouw naar een oplossing die ervoor zorgt dat mevrouw weer zelfstandig haar blouse dichtmaakt. Uiteindelijk blijkt bij mevrouw een knoopjeshaak de beste oplossing te zijn.

Kinder ergotherapie

Kinderergotherapie kenmerkt zich door het family-centered werken. Niet alleen het kind maar ook de mensen uit de directe omgeving van het kind waarin het zijn beperkingen ervaart worden bij de therapie betrokken. Dit zijn vanzelfsprekend de ouders of verzorgers van het kind maar ook leerkrachten, klasgenoten, mensen van verenigingen waar het kind lid van is etc. Natuurlijk wordt ook de fysieke omgeving van het kind niet vergeten. Het huis, de klas, het schoolplein en de meubels moeten op de wensen en behoeften van het kind afgesteld worden.

Daan zit in groep 5 heeft schrijfproblemen en is motorisch onhandig. Training van het schrijven heeft tot nu toe onvoldoende effect gehad. De fysiotherapeut geeft hem het advies om ook een ergotherapeut naar zijn schrijfmotoriek te laten kijken. De ergotherapeut observeert Daan in de klas om meer duidelijkheid te krijgen waarom het schrijven niet verbeterd. In overleg met ouder en de docent wordt afgesproken dat Daan met een vereenvoudigd lettertype mag gaan schrijven. Na een paar weken heeft Daan weer plezier in het schrijven en is zijn handschrift aan het verbeteren.

Snel naar

Contact

  • Adresgegevens Tuinstraat 2
    5144 NT Waalwijk